Η εταιρία μας

Ακολουθούμε πιστά τις ανάγκες της αγοράς και της εποχής επενδύοντας διαρκώς στις εγκαταστάσεις των 22 στρεμμάτων που διαθέτουμε στην Άνω Κώμη Κοζάνης και στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών που εξασφαλίζουν για τον τελικό καταναλωτή τα καλύτερα και ποιοτικά εκλεκτότερα προϊόντα χοιρινού.

από το 1975

η ιστορία μας

ξεκινάει πριν πολλά χρόνια και συγκεκριμένα το 1975, εποχή που ο Αθανάσιος Βαξεβάνος δημιουργεί την πρώτη μονάδα παραγωγής και εκτροφής χοιρινών στην περιοχή.
Έκτοτε η επιχείρηση πέρασε διάφορες φάσεις ανάπτυξης με βασική αρχή την παραγωγή εκλεκτών χοιρινών ποιότητας.
Σήμερα η μονάδα μας εκτρέφει 200 χοιρομητέρες και περίπου 4000 χοιρινά ανά έτος ακολουθώντας τις αρχές της υγιεινής εκτροφής βασισμένης σε εξαιρετικές πρώτες ύλες τοπικών παραγωγών, και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στη διατροφή.
Ακολουθώντας μοντέρνα πρωτόκολλα παραγωγής εναρμονισμένα με τις αυστηρότερες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες.
Στόχος μας η διαρκής ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής υγιεινών προϊόντων και η εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών της περιοχής αλλά και η ικανοποίηση των τελικών καταναλωτών.