ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

εκλεκτΑ κρΕατα

εκλεκτΑ κρΕατα

Η εταιρία μας

ξεκινάει πριν πολλά χρόνια και συγκεκριμένα το 1975, εποχή που ο Αθανάσιος Βαξεβάνος δημιουργεί την πρώτη μονάδα παραγωγής και εκτροφής χοιρινών στην περιοχή.
Έκτοτε η επιχείρηση πέρασε διάφορες φάσεις ανάπτυξης με βασική αρχή την παραγωγή εκλεκτών χοιρινών ποιότητας.
Σήμερα η μονάδα μας εκτρέφει 200 χοιρομητέρες και περίπου 4000 χοιρινά ανά έτος ακολουθώντας τις αρχές της υγιεινής εκτροφής βασισμένης σε εξαιρετικές πρώτες ύλες τοπικών παραγωγών, και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στη διατροφή.
Ακολουθώντας μοντέρνα πρωτόκολλα παραγωγής εναρμονισμένα με τις αυστηρότερες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες.
Στόχος μας η διαρκής ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής υγιεινών προϊόντων και η εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών της περιοχής αλλά και η ικανοποίηση των τελικών καταναλωτών.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία υιοθέτησης των αυστηρότερων συστημάτων πιστοποίησης για τη διαχείριση της μονάδας.
Ακολουθούμε πιστά τις ανάγκες της αγοράς και της εποχής επενδύοντας διαρκώς στις εγκαταστάσεις των 22 στρεμμάτων που διαθέτουμε στην Άνω Κώμη Κοζάνης και στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών που εξασφαλίζουν για τον τελικό καταναλωτή τα καλύτερα και ποιοτικά εκλεκτότερα προϊόντα χοιρινού.

100% ΦρΕσκα κρΕατα

ΧΟΙΡΙΝΑ

διαρκή ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής υγιεινών προϊόντων

%

υγιεινή διατροφή

Σήμερα η μονάδα μας εκτρέφει 200 χοιρομητέρες και περίπου 4000 χοιρινά ανά έτος ακολουθώντας τις αρχές της υγιεινής εκτροφής βασισμένης σε εξαιρετικές πρώτες ύλες τοπικών παραγωγών, και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στη διατροφή.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Χοιρινά εξαιρετικής ποιότητας

Ακολουθούμε πιστά τις ανάγκες της αγοράς και της εποχής επενδύοντας διαρκώς στις εγκαταστάσεις των 22 στρεμμάτων που διαθέτουμε στην Άνω Κώμη Κοζάνης και στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών που εξασφαλίζουν για τον τελικό καταναλωτή τα καλύτερα και ποιοτικά εκλεκτότερα προϊόντα χοιρινού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@papakalac.gr

24610-87017 / 6947440260

Άνω κώμη
Κοζάνη Τ.Κ 50010

Ακολουθούμε πιστά τις ανάγκες της αγοράς και της εποχής επενδύοντας διαρκώς στις εγκαταστάσεις των 22 στρεμμάτων που διαθέτουμε στην Άνω Κώμη Κοζάνης και στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών που εξασφαλίζουν για τον τελικό καταναλωτή τα καλύτερα και ποιοτικά εκλεκτότερα προϊόντα χοιρινού.